سیستم S4000، سیستم کشوئی ترمال بریک است که قابلیت نصب یراق آلات Lift &Slide یا Hebe Schiebe را داراست. این سیستم با طراحی مناسب و مکانیزم یراق آلات مصرفی در آن قادر خواهد بود در تیپ های درب و پنجره با سایز بازشوهای بزرگ تا ارتفاع ۳ متر و وزن ۳۰۰ کیلوگرم به راحتی استفاده شده و بدین لحاظ مورد توجه طراحان قرار میگیرد.
این سیستم به لحاظ هوابندی بهترین سیستم کشوئی بوده و بیشترین سطح آسایش را در منازل ایجاد میکند.