سیستم S3000 سیستمی ترمال بریک کشوئیست که به لحاظ هوابندی و عدم انتقال حرارت مناسب بوده و در فضاهای بیرونی و دارای هوای سرد مورد استقبال قرار می گیرد.

در سیستم های کشوئی یکی از مشکلات اصلی نفوذ آب و هوا به داخل است که نوارهای لاستیکی و موئی های تعبیه شده در این سیستم این مشکل را به خوبی بر طرف نموده است. سیستم تخلیه آب از ریل ها نیز بطور کامل آب ورودی به ریل ها را خارج می کند.