System KS-50

KS-50سیستم فیس کپ که بدلیل ساخت و نصب آسان و اقتصادی در ساختمان های بلند مرتبه و نیز معمولی استفاده میشود.

در مدول های نما ما بین مفاصل شیشه در عرض و ارتفاع امکان استفاده از درپوش های متفاوت وجود دارد که علاوه بر دارا بودن زیبایی استحکام را نیز به نمایش می گذارد.

2