EY-45 و ES-45 سیستم بسیار ساده ای که جهت مراکز اداری تجاری و منازل خصوصا” مناطق مرطوب کاربرد دارد. این سیستم بسیار اقتصادی و مقرون به صرفه بوده و در انواع درب  و پنجره قابل استفاده است.