سیستم یونیتایز BG-90 امکان ساخت صنعتی نمای کرتین وال را همراه با شیشه و پنل و سپس ارسال به محل پروژه را دارا است. این سیستم با رعایت استانداردهای سختگیرانه استاتیک، فشار باد و نشت هوا و آب برای اجرای نماهای صنعتی پیش ساخته در کارخانه مناسب است. این سیستم پس از گذراندن تست های مربوطه اکنون در شرکت بوراک آلومینیوم تولید می گردد. ضریب انتقال حرارت Uf value :1.13 W/m2k، بازشوهای Fraction ،Parallel و امکان استفاده شیشه تا ضخامت حداکثر ۵۰ میلیمتر از سایر مزایای خاص این سیستم است.