طراحی جدید سیستم BG-60 امکان استفاده از انواع بازشو اعم از Fraction ،Parallel و Tilt&Turn را به صورت بازشو مخفی در نماهائی با کاربرد های خاص فراهم می کند. طراحی پروفیل های این سیستم قابلیت استفاده در نمای ساختمانهای مرتفع بدون نیاز به مقاوم سازی (Reinforced) لامل ها را دارد.
ضریب انتقال حرارت در این سیستم بهبود یافته و Uf value :1.39 W/m2k باعث صرفه جویی در مصرف انرژی می گردد. سایز پروفیل های این سیستم متنوع بوده است و با عرض ۶۰ میلیمتر و طول ۵۰ تا ۲۵۵ میلیمتر در پروفیل های Transom و Mullion دارای بیشترین ممان اینرسی در سیستم های موجود است. همچنین در این سیستم امکان استفاده از در پوش های متفاوت face cap ،Frameless و U channel وجود دارد.