سیستم AL-53 نمای فریم لس یا سیلیکونی که از بیرون پوسته یکپارچه را به نمایش می گذارد و درز و انقطاعی در نمای شیشه دیده نمی شود. این سیستم جهت اماکن مختلف اداری، تجاری، بیمارستانی و فرودگاهی کاربرد فراوانی دارد.