این سیستم یکی از به صرفه ترین سیستم های نمای آلومینیوم از لحاظ اقتصادی است که قابلیت اجرای نمای کرتین وال در سایزها و ابعاد گوناگون را دارا است. امکان استفاده از انواع روشها از قبیل  face cap ،Frameless و U channel از مزایای این سیستم است.