Round & Square balustrade سیستم طراحی شده جهت نرده و حفاظ، علاوه بر کارایی مورد نظر به لحاظ زیبایی می تواند یکی از عناصر مطرح در طراحی نما و فضاهای داخلی باشد. انواع مقاطع گرد و مکعب با امکان نصب بر روی دیوار، پله و کف به همراه اتصالات مربوطه به شیشه زیبایی خاصی را به نمایش می گذارد.