در سیستم های جدید طراحی فضاهای داخلی، حفاظ های شیشه ای یکی از پرطرفدارترین محصولات است. سیستم های طراحی شده در بوراک آلومینیوم امکان استفاده از شیشه بصورت دفنی و یا اتصال به دیواره و کف را به راحتی فراهم آورده که علاوه بر زیبایی ایمنی و اطمینان خاطر را به همراه دارد.