سیستم BM-72 نسل جدید پروفیل های لولایی است که قابلیت های فراوانی برای پنجره و درب های لولایی پدید می آورد. همچنین این سیستم نسبت به باد، آب و هوا کاملا عایق بوده و در این راستا استاندارد های لازم را کسب نموده است.
این سیستم با توجه به عرض پروفیل ۷۲ میلی متری خود دارای مقاومت مکانیکی بالاتری نسبت به سری های BM-60 و BM-55 است. از این رو می توان از این سیستم در تولید بازشوهای بزرگتر و بلندتری استفاده نمود. همچنین ضریب انتقال حرارت و صدا در این سیستم به شدت کاهش پیدا کرده است.