سیستم BM-55 نسل جدید پروفیل های لولایی می باشد که قابلیت های فراوانی برای پنجره و درب های لولایی پدید می آورد.همچنین این سیستم نسبت به باد،آب و هوا کاملا عایق بوده و در این راستا استاندارد های لازم را کسب نموده است.

سری BM-55 سری اکونومی پروفیل های لولایی بوراک آلومینیوم جهت پنجره های با سایز و ابعاد متوسط در نظر گرفته شده است.این سیستم ضمن هوابندی و آب بندی فوق العاده از لحاظ قیمت نیز به صرفه است.