پروژه ADORA

پروژه ADORA، یک ساختمان اداریست که در منطقه نیاوران تهران قرار دارد. این ساختمان توسط آقای مهندس افضلی طراحی شده است.

شرکت نما پنجره نیکان افتخار طراحی و اجرای نما و درب و پنجره این پروژه را در کارنامه خود دارد. در این پروژه از سیستم های نمای کرتین وال BG50 و لولایی EY58 شرکت بوراک آلومینیوم ترکیه استفاده شده است.

آرشیتکت

آقای مهندس امیرحسین افضلی

مکان

نیاوران، تهران