پروژه گلفام

پروژه گلفام، یک ساختمان اداریست که در خیابان گلفام آفریقا قرار دارد. این ساختمان توسط آقای مهندس توحیدی طراحی شده است و در حال حاضر دفتر مرکزی مزمز است.

شرکت نما پنجره نیکان افتخار طراحی و اجرای نما و درب و پنجره این پروژه را در کارنامه خود دارد. در این پروژه از سیستم های نمای کرتین وال BG50 و لولایی EY45 شرکت بوراک آلومینیوم ترکیه استفاده شده است.

آرشیتکت

آقای مهندس نیما توحیدی

مکان

خیابان آفریقا، تهران