پروژه کامران الهیه

ساختمان کامران، اولین پروژه مسکونی طراحی شده توسط جناب آقای مهندس هادی تهرانی، یکی از بزرگترین آرشیتکت های جهان در تهران است.

شرکت نما پنجره نیکان افتخار ساخت و اجرای نما و درب و پنجره این پروژه را در کارنامه خود دارد. در این پروژه از سیستم های نمای کرتین وال KS50، لولایی Y-58 و لیفت اسلاید S4000 شرکت بوراک آلومینیوم ترکیه استفاده شده است.

آرشیتکت

آقای مهندس هادی تهرانی

مکان

خیابان کامران شرقی، الهیه، تهران