پروژه ویلای یک موج سوار

پروژه ویلای یک موج سوار، یک ویلای با طراحی خاص است که در استان مازندران قرار دارد. این ساختمان توسط آقای مهندس نیما میرزا محمدی از آرشیتکت های جوان ایرانی طراحی شده است.

شرکت نما پنجره نیکان افتخار ساخت و اجرای نما و درب و پنجره این پروژه را در کارنامه خود دارد. در این پروژه از سیستم های نمای کرتین وال BG50، لولایی Y58 و کشویی S3000 شرکت بوراک آلومینیوم ترکیه استفاده شده است.

آرشیتکت

آقای مهندس نیما میرزا محمدی

مکان

مازندران، شهرک ساحلی خانه دریا