پروژه ویلای لواسان

ویلای لواسان، واقع در منطقه لواسان توسط دفتر معماری HARIRI&HARIRI (گیسو و کمند حریری)، از معتبرترین دفاتر آرشیتکتی جهان طراحی شده است.

شرکت نما پنجره نیکان افتخار ساخت و اجرای نما و درب و پنجره این پروژه را در کارنامه خود دارد. در این پروژه از سیستم های لولایی Y-70 و لیفت اسلاید S4000 شرکت بوراک آلومینیوم ترکیه استفاده شده است.

آرشیتکت

گیسو و کمند حریری (Hariri&Hariri)

مکان

لواسان، تهران