پروژه هتل ویدا

پروژه هتل ویدا که قبل از افتتاح الوند نام داشت، یکی از بهترین هتل های واقع در جزیره زیبای کیش است.
شرکت نما پنجره نیکان افتخار طراحی و اجرای نما و درب و پنجره این پروژه را در کارنامه خود دارد.

در این پروژه از سیستم های نمای کرتین وال KS50، لولایی Y58 و لیفت اسلاید S3000 شرکت بوراک آلومینیوم ترکیه استفاده شده است.

کارفرما

آقای مهندس آقاحسینی

مجری

آقای مهندس شاه حسینی