پروژه های در دست اجرا

ساخت و نصب پنجره پروژه مسکونی شهرک غرب، آقای دکتر مشایخی، آرشیتکت: دفتر معماری آقای مهندس غفوری، شهرک غرب، تهران

ساخت و نصب پنجره پروژه ویلای رامسر، آقای مهندس کلائی، آرشیتکت: دفتر معماری خانم مهندس نظری، رامسر

ساخت و نصب پنجره پروژه مسکونی دروس، آقای مهندس خادمیان، آرشیتکت: دفتر معماری آقای مهندس سعیدی، دروس، تهران

ساخت و نصب نمای کرتین وال پروژه تجاری پارک سنتر اهواز، آقای مهندس پروانه زاده، آرشیتکت: دفتر معماری آقای مهندس رفیع زاده، اهواز

ساخت و نصب پنجره و نمای کرتین وال پروژه مجتمع مسکونی الهیه، آقای مهندس زرین، آرشیتکت: دفتر معماری TeamGroup، الهیه، تهران

ساخت و نصب پنجره، نمای کرتین وال و SkyLight ویلای مسکونی آقای دکتر شمشیرساز، آرشیتکت: آقای مهندس راحمی نژاد، لواسان

ساخت و نصب پنجره و نمای کرتین وال مجتمع مسکونی لاله، آرشیتکت: آقای مهندس راحمی نژاد، گلستان شمالی

ساخت و نصب پنجره هتل فدک مقام الامین، نجف اشرف

ساخت و نصب پنجره پروژه مسکونی آقای مهندس البرزی، دروس

ساخت و نصب پنجره ویلای مسکونی آقای مهندس یزدی زاده، آرشیتکت: آقای مهندس راحمی نژاد، رویان

ساخت و نصب پنجره ویلای دماوند، آرشیتکت: TeamGroup، دماوند