پروژه مدرس

پروژه مدرس، یک ساختمان اداریست که در منطقه چهارراه جهان کودک تهران قرار دارد. این ساختمان توسط آقای دکتر دیوان بیگی طراحی شده است.

شرکت نما پنجره نیکان افتخار طراحی و اجرای نما و درب و پنجره این پروژه را در کارنامه خود دارد.

در این پروژه از سیستم های نمای کرتین وال AG50 و لولایی EY58 شرکت بوراک آلومینیوم ترکیه استفاده شده است.

آرشیتکت

آقای دکتر دیوان بیگی

مکان

بزرگراه مدرس، تهران