پروژه رز رزیدنس

ساختمان رز رزیدنس، واقع در خیابان اندرزگو توسط گروه رز اجرا شده و طراحی آن به دست جناب آقای مهندس حسین راحمی نژاد، از آرشیتکت های مطرح ایران انجام پذیرفته است.

شرکت نما پنجره نیکان افتخار ساخت و اجرای نما و درب و پنجره این پروژه را در کارنامه خود دارد. در این پروژه از سیستم های نمای کرتین وال KS50، لولایی Y-58 و لیفت اسلاید S4000 شرکت بوراک آلومینیوم ترکیه استفاده شده است.

آرشیتکت

دفتر معماری آقای مهندس حسین راحمی نژاد

مکان

خیابان سلیمی شمالی، خیابان اندرزگو، تهران