نرده شیشه ای و آلومینیومی

یکی از مهمترین اجزای ساختمان که می تواند کامل کننده زیبایی معماری داخلی و بیانگر سلیقه و فرهنگ داخلی ساکنین ساختمان باشد، نرده است.

شرکت نیکان با برخوردار بودن از دفتر طراحی و امکانات پیشرفته ساخت و نصب، زیباترین نرده های مدرن و کلاسیک را اجرا نموده و دارای سابقه درخشانیست.

لیست سیستم های نرده شرکت نما پنجره نیکان به شرح زیر است: