فرآیند طراحی مهندسی

طراحی، نقشه برداری و تحقیق و توسعه (R&D) از جمله مهمترین دپارتمان های امور فنی مهندسی در نیکان است. درفرآیند طراحی با بهره گیری از اطلاعات فنی مصوب مرحله قراردادها، نقشه های اجرایی ساخت و نصب، میزان برش بهینه پروفیل ها، محاسبات و اندازه شیشه ها، لاستیک مصرفی، یراق آلات و عملکرد آنها به گونه ای فنی و با مشخصات مورد الزام استاندارد های نیکان و همچنین مشتری تهیه شده و جهت بکارگیری به مشتریان ابلاغ می گردد.

کلیه طراحی ها و همچنین فعالیتهای R&D در نیکان با بهره گیری از استانداردهای روز صنعت ساختمان و نرم افزارهای طراحی نظیر AUTO CAD ،۳D MAX و نرم افزار تخصصی LOGIKAL جهت محاسبات به انجام می رسد. از دیگر فعالیتهای دپارتمان فنی مهندسی الگوبرداری از برترین محصولات در صنعت پنجره و نما، بهینه سازی محصولات و ارائه طرح های نوین به جهت ارتقاء سطح رضایتمندی مشتریان از خرید محصولات لوکس و کارآی نیکان است. سیستم منسجم مدیریت اطلاعات طراحی در کل دوران انجام یک پروژه موجب تسهیل در امور اجرایی و فنی پروژه های نیکان است.