پروژه ویلای لواسان

ویلای لواسان، واقع در منطقه لواسان توسط دفتر معماری HARIRI&HARIRI (گیسو و کمند حریری)، یکی از بزرگترین دفاتر آرشیتکتی جهان طراحی شده است. شرکت نما پنجره نیکان افتخار طراحی و اجرای نما و درب و پنجره این پروژه را در کارنامه خود دارد.

در این پروژه از سیستم های نمای کرتین وال، لولایی Y-58 و لیفت اسلاید S4000 شرکت بوراک آلومینیوم ترکیه استفاده شده است.

آرشیتکت

گیسو و کمند حریری (Hariri&Hariri)

مکان

لواسان، تهران