پروژه مصلای جامع نجف

مصلی جامع نجف واقع در شهر نجف عراق، مجموعه ایست که شامل مصلی جامع، آرامگاه آیت الله حکیم و حوزه علمیه حکیم است. شرکت نما پنجره نیکان افتخار طراحی و اجرای درب و پنجره این پروژه را در کارنامه خود دارد.

در این پروژه از سیستم لولایی Y-58 شرکت بوراک آلومینیوم ترکیه استفاده شده است. همچنین نوع پنجره های این پروژه از نوع گنبدی است که با نبوغ مهندسان نیکان و طراحی ماشین آلات خاص خود، بدون آسیب به پروفیل پنجره طراحی و ساخته شده است.

مکان

نجف، عراق