پروژه ویلای زیبادشت

ویلای زیبادشت، واقع در منطقه زیبادشت کرج توسط جناب آقای مهندس کامران حیرتی طراحی شده است.

شرکت نما پنجره نیکان افتخار طراحی و اجرای نما و درب و پنجره این پروژه را در کارنامه خود دارد.

در این پروژه از سیستم های نمای کرتین وال، لولایی Y-58 و لیفت اسلاید S4000 شرکت بوراک آلومینیوم ترکیه استفاده شده است.

آرشیتکت

آقای مهندس کامران حیرتی

مکان

زیبادشت کرج