Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

واحد فنی و اجرایی

ارائه خدمات برتر نصب و اجراء در سایت پروژه های کارفرما بخش مهمی از فعالیت های شرکت نما پنجره نیکان را شامل می گردد. لذا به جهت انجام دقیق و با دقت فعالیتهای پروژه ، دپارتمان فنی و اجرایی شرکت مهندسی نیکان با شناسایی فرآیندهای دارای ارزش افزوده و مورد نیاز کارفرمایان ، اقدام به اجرای پروژه ها با همکاری دو واحد فنی اجرایی و برنامه ریزی نموده است. هدف نهایی این دپارتمان اجرای پروژه ها در زمان مقرر ، با بالاترین کیفیت و استانداردهای صنعت ساختمان جهت تحویل نهایی پروژه به مشتریان محترم می باشد. در هر پروژه نظام سیستماتیک کارگاهی جهت اجرای پروژه شامل تحویل گیری پروژه و جبهه کاری از کارفرما ، تجهیز کارگاه ، تهیه برنامه تفصیلی نصب و اجراء ، انتصاب و معرفی مدیر پروژه به مشتری ، تهیه و کنترل نقشه های اجرایی کارگاه ، تامین و ارسال اقلام مورد نیاز نصب و اجراء در پروژه فراهم می گردد. در طول اجرای پروژه نیز با بهره گیری از کارشناسان مجرب ، کنترل کمی و نظارت کیفی اجراء صورت پذیرفته و گزارشات پیشرفت در قالب فرمت های کاری و با استفاده از نرم افزارهایی نظیر MSProject و Primavera  به مشتریان ارائه می شود. به جهت مدیریت دانش پروژه ها ، کلیه اطلاعات اجرایی و تاییدیه ها در قالب سیستم CRM ثبت و آرشیو می شوند و امکان بازیابی مدارک هر پروژه در زمانهای مقتضی به سادگی امکانپذیر است.

امور برنامه ریزی و کنترل پروژه براساس شناخت شرایط پروژه و هماهنگی با مدیر پروژه کارفرما، نسبت به اجرای سیستماتیک و استاندارد فعالیتهای ذیل در هر پروژه و با هماهنگی دستگاه نظارت کارفرما اقدام می نماید:

PLANNING & SCHEDULING: پس از تصویب مراحل امکانسنجی قرارداد و تصویب پروژه  توسط کارفرما / مشتری ، انعقاد قرارداد با ایشان صورت می گیرد .دپارتمان برنامه ریزی و کنترل پروژه با دریافت رونوشتی از قرارداد، اقدام به شروع فرآیند برنامه ریزی پروژه می نماید. در اولین گام ، مدیربرنامه ریزی نسبت به تکمیل فرم شناسنامه پروژهبمنظور شناسایی کامل پروژه اقدام نموده و پس از تهیه شناسنامه پروژه  با برگزاری جلسات مستمر با مدیران اجرایی و پروژه ، اطلاعات مربوط به فعالیت های پروژه نظیر ساختار شکست فعالیتهای پروژه ، پیش نیازها ، مدت زمان اجرای هر فعالیت ، منابع پروژه و ساختار مسئولیتهای اجرایی پروژه را مشخص می کند . کارشناسان برنامه ریزی پس از دریافت اطلاعات فوق، با استفاده از نرم  افزارهای کنترل پروژه مانند MS PROJECT  و PREMAVERA  برنامه زمانبندی پروژه را تهیه  نموده و برنامه نهایی پس از اخذ تاییدات کارفرما و مدیر پروژه  ؛ برای کارفرما و سایر ذینفعان (مدیر فنی و اجرایی، مدیر پروژه ) ارسال می گردد. همچنین در صورت نیاز ، کل و یا بخشهایی از برنامه زمانبندی که باید توسط واحدهای اجرایی ذیربط رعایت گردد (نظیر کارگاه پروژه و پیمانکاران) بصورت مستقل به ایشان ابلاغ می شود.

SCHEDULE CONTROL : جهت پیگیری فعالیتهای پروژه ، کارشناس کنترل پروژه با هماهنگی مدیر برنامه ریزی در زمانهای مقرر (هفتگی / روزانه) و خصوصاً در سر رسید هر یک از فعالیتها ؛ با کنترل مستقیم پیشرفت فعالیتهای پروژه در کارگاه و سایر مناطق اجرای امور و همچنین اخذ گزارشات پیشرفت از مسئول انجام دهنده آن؛ اطلاعات مربوط به پیشرفت پروژه نظیر درصد پیشرفت ، زمان واقعی انجام کار ، میزان انحراف از برنامه و خصوصاً دلایل آن را اخذ می نماید. سپس درج اطلاعات در برنامه کامپیوتری زمانبندی پروژه صورت پذیرفته و نسبت به  به روز آوری برنامه زمانبندی پروژه و نیز ارائه گزارش پیشرفت اقدام می شود. نسخه ای از گزارشات و شرح اقدامات یاد شده پس از تایید مدیر برنامه ریزی به نمایندگان کارفرما / مدیر پروژه ارائه می شود تا بعد از بررسی های مقتضی ، سایر اقدامات و تغییرات احتمالی مصوب صورت گیرد.

براساس نکات یاد شده فرآیند کنترل پروژه در گامهای زیر خلاصه می شود:

۱-  جمع آوری و تلخیص اطلاعات پیشرفت کار فعالیتهای پروژه

۲- پردازش اطلاعات از طریق به روز رسانی شبکه فعالیتها

۳- کنترل زمانبندی براساس وضعیت و روند پیشرفت فعالیتها، پیش بینی زمانبندی آینده فعالیتها، تغییر موعدهای توافق شده پروژه، تحلیل روند انحراف عملکرد از برنامه ها و ارائه پیشنهاد برای اقدامات اصلاحی

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.